SEMINAR KEBANGSAAN
AMALAN EFEKTIF DALAM PdP BAHASA ARAB
DI MALAYSIA 2019

المؤتمر الوطني للعملية الفعّالة في تعليم اللغة العربية بماليزيا 2019

الحمد لله الذي أنزل كتابه بلسان عربي مبين
والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد بيد أنه من قريش 
وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
فإن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب،
فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية،
وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.


 • Pendahuluan

Amalan efektif dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) bahasa Arab amat penting dan perlu dikongsi bersama dalam memastikan penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar tercapai. Penyelidikan dalam pelbagai sudut bahasa Arab termasuk PdP kemahiran bahasa, dijalankan oleh para sarjana untuk mencapai matlamat ini. Justeru, Fakulti Pengajian Islam (FPI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) berhasrat untuk membincangkan pelbagai topik berkaitan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di peringkat kebangsaan.
 • Objektif
Perkongsian amalan efektif (inovasi) dalam PdP:

- Mengetengahkan teknik-teknik yang efektif dan praktikal dalam PdP Sarf, Nahu dan Balaghah.
- Mengetengahkan teknik-teknik yang efektif dan praktikal dalam PdP kemahiran membaca,  
  mendengar, bertutur dan menulis. 
 • Tema
نحو مواكبة الثورة الصناعية الرابعة (IR4.0) في تصميم طرق تعليم وتعلّم اللغة العربية
 • Pelaksanaan
Seminar ini diadakan selama satu (1) hari dengan menghimpunkan sekitar 30 makalah, tidak termasuk sisipan.
 • Tarikh dan Tempat
Perasmian & Forum :
19 September 2019 (Khamis) bertempat di Dewan Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM Bangi.

Pembentangan Selari :

19 September 2019 (Khamis) bertempat di :
- Bilik Mesyuarat 1, Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi.
- Bilik Mesyuarat 2, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi.
- Bilik Mesyuarat 3, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi.
- Bilik Seminar 1, Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi.
- Bilik Seminar 2, Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi. 

*Pembentangan (5 slide tidak termasuk tajuk)
 • Forum Seminar
Tema Forum : Peranan Bahasa Arab di Malaysia

Moderator Forum :

Ustaz Zainuddin Ismail
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Panel Forum :

Y. Bhg. Ustaz Hasmadi Hamdan
Setiausaha Menteri Pendidikan Malaysia)

Yg Bhg. Dato’ Ustaz Haji Mahamud Abdul
Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah)

Prof Madya Dr. Nur Khamimi Zainuddin
Fakulti Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Penyertaan
 200 orang peserta dan pembentang jemputan terdiri daripada :
·         Ahli akademik dari IPT dan IPG di Malaysia
·         Warga pendidik seluruh Malaysia
·         Pelajar siswazah dari IPT di Malaysia.
 • Anjuran
Penganjur :

·       Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi.
·       Program Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi.
·       Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah (PBMITT).

Dengan kerjasama :

·         Bahagian Pendidikan Islam (BPI), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Cyberjaya.
·     Pusat Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM Bangi.
 • ·        Yuran Penyertaan Seminar
           Pembentang (bukan pelajar)               : RM 250.00
·         Pembentang (pelajar)                          : RM 200.00
·         Sisipan                                                : RM 150.00
·         Peserta (bukan pelajar)                       : RM 100.00
·         Peserta (pelajar)                                  : RM 20.00 

*Pembentangan dalam bahasa Arab, Melayu dan Inggeris.
*Pembentangan (5 slides tidak termasuk tajuk)

 • Format Kertas Kerja 
Tajuk: RINGKAS dan TIDAK MELEBIHI 15 Perkataan. 

Pengarang: Nama, institusi dan email correspondence 

Abstrak: Antara 250-300 patah perkataan. Abstrak mengandungi:
a. Pernyataan masalah
b. Objektif kajian
c. Kaedah kajian
d. Penemuan / Dapatan kajian
e. Kata kunci: 5 kata kunci berkaitan dengan kandungan kertas kerja. 

Rujukan dalam teks perlu menggunakan nama pengarang diikuti dengan tahun penerbitan (author-date system). APA style.

Senarai RUJUKAN perlu mengikut abjad dan dimasukkan pada akhir kertas kerja. 

Jenis Tulisan (Font): Times New Roman,  Saiz 12 / Traditional Arabic, Saiz 16

Jarak: 1.5 spacing

Margins:
Top: 2.5cm
Left: 2.5cm
Bottom: 2.5cm
Right: 3 cm

Jumlah halaman kertas kerja penuh: Tidak melebih 15 halaman.

 • Tarikh-Tarikh Penting
Tarikh akhir penerimaan abstrak : 31 Ogos 2019
Tarikh pengesahan penerimaan abstrak : 31 Ogos 2019
Tarikh akhir penerimaan kertas kerja penuh : 10 September 2019
Tarikh akhir pembayaran yuran : 10 September 2019
 • Maklumat Tambahan
Setiap abstrak dan kertas kerja penuh hendaklah diemelkan ke alamat emel :  ubaseminar@gmail.com

Bayaran penyertaan boleh dibuat kepada:

No Akaun: 86-0045698-8
Bank: CIMB Islamic bank Berhad
Nama: tabung unit bahasa arab

Mohon snap resit sebagai bukti pembayaran dan upload dalam borang yang disediakan.


Bukti pembayaran diemail kepada:
ubaseminar@gmail.com

Sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi :

Puan Salamiah Ab. Ghani : 017-248 1784
Dr. Al Muslim Mustapa : 013-935 8650


Comments